Q&A
Maan omistusta koskevat lait Thaimaassa.

Maanomistusta Thaimaassa säätelevät mm. seuraavat lait:

- Land Code BE 2497 (1954),
- the Civil and Commercial Code,
- Land reform for Agriculture Act BE 2518 (1975)
- ja säännökset, joita sisäministeriö on asettanut.

Thaimaan lain mukaan ulkomaalainen ei voi omistaa maata Thaimaassa omissa nimissään, mutta ulkomaalaisella on oikeus omistaa maapohjalle rakennetut rakennukset.

Ulkomaalainen henkilö voi perustaa Thaimaahan osakeyhtiön, jossa ulkomaalainen on vähemmistöosakkaana, mutta kuitenkin omaa kaiken äänivallan yhtiössä, jolloin voi toimia aina mielensä mukaan. Tällöin yhtiö voi ostaa maapohjan ja sitten vuokrata tai luovuttaa sen ulkomaalaiselle henkilölle rakennustarkoituksiin.

Meillä on monen vuoden kokemus ja asiantuntemus maan, kiinteistöjen ja asuntojen omistukseen Thaimaassa. Valmistelemme puolestasi koko asian niin, että omaisuutesi, sijoituksesi ja juridinen asemasi on täysin taattu ja että itse rajoittamatta hallitset omaa omaisuuttasi, eikä siihen kenelläkään muulla ole mitään oikeutta.

OSAKEYHTIÖ eli LIMITED LIABILITY COMPANY

Ulkomaalaisten sijoittajien keskuudessa tämä on suosituin tapa hankkia omaisuutta Thaimaasta. Ulkomaalaisella omistajalla on vähemmistöosuus - käytännössä 39 % - osakkeista ja äänivallasta. Tämä tapa antaa täydellisen suojan ulkomaalaisille, joilla voi lain mukaan olla vain vähemmistöosuus osakkeista.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys tehdään ulkomaalaista sijoittajaa suosivaksi. Yhtiöjärjestyksessä säädetään, että ulkomaalainen voi olla ainoa hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja ainoa, joka voi käyttää valtaa yhtiössä. Lisäksi muilta osakkailta otetaan avoimet osakesiirrot ja samalla heidän äänivaltansa yhtiössä lakkaa. Ainoa valtaa käyttävä osapuoli siis on ulkomaalainen osakas.

Hoidamme kaikki yhtiön perustamiseen liittyvat toimenpiteet ja viranomaisasioinnit puolestanne.
Last Updated ( Wednesday, 13 June 2007 )